Lekplatser

Veddige Samhälles Vägförening har, efter det att lantmäteriförrättningen vunnit laga kraft fr.o.m. 20050107, det formella ansvaret för lekplatserna i Veddige.

Lekplatser finns på följande platser:
Skötsel och drift utförs av Varbergs Kommun.


Ramstorp / Askvägen har följande utrustning:
Sandlåda, 2 st gungställning med 4 gungor, rutschbana – torn, klätterställning – nät, bord med bänk i trä, fotbollsmål och papperskorg.


Småkullavägen / Lönnstigen har följande utrustning:
Sandlåda, 1 gungställning med 4 gungor, 1 gunghäst, parkbänk, linbana och papperskorg.


Villagatan / Strängvägen ”Kullen” har följande utrustning:
Sandlåda, 1 gungställning med 3 gungor, 1 gunghäst, rutschbana kombinerad med klättertorn, parkbänk och papperskorg.


Hjortstigen 12-14 har följande utrustning:
1 gungställning med X st gungor, rutschbana kombinerad med klättertorn, övrig utrustning ej inventerat klart.


Fågelvägen har följande utrustning:
Sandlåda, 1 gungställning med 4 gungor, 1 gunghäst, 1 ”stolp”gunga, bord med bänk (trasig), 2 parkbänkar och papperskorg.


Fasanvägen / Ripvägen har följande utrustning:
Fotbollsmål.


Östra Ringvägen / Johannes väg har följande utrustning:
Sandlåda, 1 gungställning med 4 gungor, klätterställning, lekstuga, bord med bänk, fotbollsmål och papperskorg.


Tranvägen har ingen utrustning men används som fotbollsplan av närboende i villaområdet och från hyreshusområdet.


Tärnvägen / Trutvägen har följande utrustning:
Sandlåda, 1 gungställning med 4 gungor, 1 gunghäst, rutschbana uppbygd på en mindre kulle, bord med bänk, 2 parkbänkar.


Ett flertal lekplatser finns på skolan, dagis-fritids och hyreshusområden där respektive fastighetsägare har eget ansvar för lekplatsen.

I anslutning till lekplatserna finns även grönområden.