Arbetsanmälan

Arbetsanmälan via Internet

Arbetsanmälan
OBS! TA plan ska upprättas och skickas in till kontakt(@)veddigevagforening.se
OBS! Om arbete utförts utan att arbetsanmälan har gjorts debiteras en miniavgift på 800:- plus moms. Samt 500:- plus moms per påbörjad timme när vägföreningen får göra efterforskning efter vem som grävt i våra vägar.
Arbetsanmälan

Arbetsanmälan för grävarbete i eller vid gator i Veddige.

Plats för aktuellt arbete: (Gata nr. etc.)

Beräknad tid för arbetet:

Arbetet påbörjas:


Anmälan från:

Anmälningsdatum:

Org. nr:

Kontaktperson på företaget:

Namn på Arbetsledare ute på plats, samt mobiltelefonnr:

Adress:

box:

Postnummer:

Ort:

Telefon

Mobil:

E-postadress: Används enbart för att ev. kunna besvara din felanmälan.

Ev. Arbetsnr./Kostnadställe för fakturering:


Ämne

Ditt meddelande

Jag är införstådd med att återställning ska göras med kallmassa eller asfalt kvalitet AG (asfaltbundet grus).

Jag har tagit del av Vägföreningens bestämmelser för gatuarbete. bestämmelser för gatuarbete