Invigning av ny gång- och cykelväg

  Veddige gång- och cykelväg En ny gång- och cykelväg byggs i Veddige för att skapa ett trafiksäkert sätt för fotgängare och cyklister att nå skol- och fritidsverksamhet samt service i Veddige. Välkommen på invigning! Hamn- och gatunämndens ordförande Tobias Carlsson och representant från vägföreningen inviger nya cykelbanan på Västra Ringvägen och Nygatan. Tid: onsdagen Read More

Veddige vägförening har en ny websida.

Från och med idag har Veddige vägförening en ny hemsida. Första sidan är utformad som en blogg och här kommer vi att informera om nya saker som händer eller hänt. Välkommen! Styrelsen   Read More

Nytt område under planläggning / utbyggnad.

Nytt område med gata, vägbelysning m.m. växer fram på Vabrännaområdet bakom nya Brandstationen. Jämte Solkulla förskola på Vipvägen byggs ett äldreboende. Fortsättningen på Vipvägen byggs ut och 10 nya tomter finns på detta området (grönt). GC vägen mellan Östra Ringvägen – Tärnvägen kommer att förses med belysning (röd). En ny GC väg kommer att byggas Read More

Strandpromenaden vid Viskan.

I Gatunämndens protokoll från den 7 maj-11 står att läsa citat ”Vi planerar att anlägga stigen under oktober – december 2011. Arbetet planeras att bli utfört i egen regi.” Många uttalanden och löften från kommunens politiker och tjänstemän finns i denna fråga. Det sista som uttalats under hösten (sept. – okt.) 2011 löd att den Read More

Utbyggnad av gång och cykelvägar planeras

Utbyggnad av Gång och cykelvägar planeras. I samma protokoll från 090827 (ärende 35131) från gatukontoret står det även att läsa om Syllingevägen, Skolgatan och V. Ringvägen planeras att få Gång och cykelväg under 2012. Beslut ska tas om budget i nov. 2011 efter detta vet vi förhoppningsvis mer. Read More

Hej Veddige!

Här kommer vi att lägga in aktuella saker som gäller vårt uppdrag som vägförening, eller samfällighetsförening som det egentligen heter. Read More