Motioner

Motioner / Förslag
Kan inlämnas till styrelsen senast under februari månad för att kunna tas med på årets årsmöte.
Du kan via detta formulär skicka in din motion/förslag.
OBS! Endast medlemmar äger rätt att lämna motion/förslag.
Medlem är den som är juridisk ägare till en fastighet inom Veddige samhälle
(Veddige ga:2)
* = Obligatoriskt uppgift

Motions/förslagslämnare:
måste anges för att det ska kunna tas upp enl. stadgarna. Är namn, adress, fastighetsbeteckning och e-postadress ej ifyllt kan motionen ej behandlas.

Ditt namn (obligatorisk)

Adress (obligatorisk)

E-postadress: Används enbart för att ev. kunna besvara din motion/förslag.(obligatorisk)

Telefon (obligatorisk)

Mobil (obligatorisk)

Ämne

Motion/Förslag kan skrivas i denna textruta: