Kategori: Information

Information om fullmakt

Om en fastighet ägs av två eller flera personer och endast någon eller några av delägarna kan närvara vid stämman krävs det fullmakt. De som inte kan närvara måste då ge den/de som närvarar fullmakt för att fastigheten ska vara representerad på stämman. Detta gäller även äkta makar eller sambo som äger del av fastigheten. Read More