Kategori: Nyheter

Nytt område under planläggning / utbyggnad.

Nytt område med gata, vägbelysning m.m. växer fram på Vabrännaområdet bakom nya Brandstationen. Jämte Solkulla förskola på Vipvägen byggs ett äldreboende. Fortsättningen på Vipvägen byggs ut och 10 nya tomter finns på detta området (grönt). GC vägen mellan Östra Ringvägen – Tärnvägen kommer att förses med belysning (röd). En ny GC väg kommer att byggas Read More

Strandpromenaden vid Viskan.

I Gatunämndens protokoll från den 7 maj-11 står att läsa citat ”Vi planerar att anlägga stigen under oktober – december 2011. Arbetet planeras att bli utfört i egen regi.” Många uttalanden och löften från kommunens politiker och tjänstemän finns i denna fråga. Det sista som uttalats under hösten (sept. – okt.) 2011 löd att den Read More

Hej Veddige!

Här kommer vi att lägga in aktuella saker som gäller vårt uppdrag som vägförening, eller samfällighetsförening som det egentligen heter. Read More