Kategori: Nyheter

Utdebitering enligt andelstal för 2019

Årsmötet den 20 maj beslutade att debitera medlemmarna med 500 Kr. per andelstal. En normal villafastighet har andelstalet 1 vilket innebär att en faktura på 500 Kr. kommer att dimpa ner i brevlådan inom kort. De pengar vi får in, strax under 575 000 kr, kommer till största delen att att gå till att investera i Read More

Årsmöte 20 maj 2019

Så var det dags för årets föreningsstämma för Veddige Samhälles Vägförening. Plats: Festsalen i Veddige idrottshus. Tid: 20 maj, 19:00 Förutom att se tillbaka på det gångna året. Vi redovisa finanserna och välja ordinarie ledamöter och ersättare till styrelsen. Utöver det ordinarie har vi 2 speciella ärenden att ta upp. 1. Utdebitering av årsavgift. 2. Read More

Önskemål om avstängd gata.

Det har kommit ett önskemål från ett lokalt bolag om att de vill köpa den del av Syllingevägen som ligger i anslutning till deras fastighet. Vi har haft ett inledande möte med representanter för bolaget och kommunen. I princip är vi i styrelsen positiva till förslaget, men vill att det tas upp till diskussion på Read More

Utdebitering

Kommunen har blivit mer och mer restriktiv till att investera i vägföreningarnas vägar, parker och andra gemensamma anläggningar. Styrelsen vill göra mycket mer för trafiksituationen i Veddige än vad kommunen är villiga att gå med på. För att ha möjlighet att ställa ut farthinder eller fartgupp skulle vi behöva ett eget kapital som inte kommunen Read More

Nytt område under planläggning / utbyggnad.

Nytt område med gata, vägbelysning m.m. växer fram på Vabrännaområdet bakom nya Brandstationen. Jämte Solkulla förskola på Vipvägen byggs ett äldreboende. Fortsättningen på Vipvägen byggs ut och 10 nya tomter finns på detta området (grönt). GC vägen mellan Östra Ringvägen – Tärnvägen kommer att förses med belysning (röd). En ny GC väg kommer att byggas Read More

Strandpromenaden vid Viskan.

I Gatunämndens protokoll från den 7 maj-11 står att läsa citat ”Vi planerar att anlägga stigen under oktober – december 2011. Arbetet planeras att bli utfört i egen regi.” Många uttalanden och löften från kommunens politiker och tjänstemän finns i denna fråga. Det sista som uttalats under hösten (sept. – okt.) 2011 löd att den Read More

Hej Veddige!

Här kommer vi att lägga in aktuella saker som gäller vårt uppdrag som vägförening, eller samfällighetsförening som det egentligen heter. Read More