Kategori: Okategoriserade

Fastighetsägare?

En del fastighetsägare har enligt uppgift haft svårt att hitta formuläret för att registrera sina kontaktuppgifter.Därför lägger jag länken även här: Kontaktuppgifter Read More

Vilka fastigheter tillhör Veddige vägförening?

I första hand är det fastigheter belägna inom Veddige samhälle, benämnt Veddige GA2, GA står för gemensamhetsanläggning.Veddige GA2 är ett geografiskt begränsat område. Gränserna för området beslutades så sent som 2005 och alla fastigheter inom området tillhör och har andel i vägföreningen. Utöver den centrala samfälligheten finns det några närliggande samfälligheter som i sin tur Read More

Beslutet att flytta på årsmötet…

var inte lätt att fatta. Vi i styrelsen väntade i det längsta på en förändring av rekommendationerna med anledning av Corona. Du kanske tycker att det var fel och någon annan tycker att det var rätt. Med facit i handen är det alltid lätt att vara efterklok. Om någon blev irriterad på det sena beskedet Read More

Årets årsmöte (medlemsstämma) flyttas på grund av myndigheternas rekommendationer på framtiden.

Information från Veddige Samhälles Vägförening. Med anledning av Covid 19, har vi i styrelsen diskuterat hur vi ska hantera årets årsstämma, och kommit fram till följande: Vår samfällighet består av ca. 730 fastigheter och över 1 200 fastighetsägare. De rekommendationer som getts ut gör det i praktiken omöjligt att samlas till årsstämma utan att utestänga ett Read More

Nu fungerar våra formulär igen.

Nu har vi fått information om att säkerhetskontrollen av våra formulär igen. Så det är fritt fram att använda dem. Skulle du ändå få problem går det naturligtvis att skicka ett mail till oss via: kontakt@veddigevagforening.se Read More

Invigning av ny gång- och cykelväg

  Veddige gång- och cykelväg En ny gång- och cykelväg byggs i Veddige för att skapa ett trafiksäkert sätt för fotgängare och cyklister att nå skol- och fritidsverksamhet samt service i Veddige. Välkommen på invigning! Hamn- och gatunämndens ordförande Tobias Carlsson och representant från vägföreningen inviger nya cykelbanan på Västra Ringvägen och Nygatan. Tid: onsdagen Read More

Veddige vägförening har en ny websida.

Från och med idag har Veddige vägförening en ny hemsida. Första sidan är utformad som en blogg och här kommer vi att informera om nya saker som händer eller hänt. Välkommen! Styrelsen   Read More

Utbyggnad av gång och cykelvägar planeras

Utbyggnad av Gång och cykelvägar planeras. I samma protokoll från 090827 (ärende 35131) från gatukontoret står det även att läsa om Syllingevägen, Skolgatan och V. Ringvägen planeras att få Gång och cykelväg under 2012. Beslut ska tas om budget i nov. 2011 efter detta vet vi förhoppningsvis mer. Read More