Ny ordförande

Nu har vi hållit föreningsstämma för 2022. Vi hälsar Dennis Drospe välkommen tillbaka till styrelsen efter några års frånvaro.Och som grädde på […]

Föreningsstämma 2022

Föreningsstämma kommer att hållas 18:30 den 30 maj 2022 i idrottshuset. Mer information finns under rubriken Föreningsstämma 2022 Dokument Viktig information om […]